Persatuan Penulis Budiman Malaysia juga adalah sebuah Penerbit Berdaftar dengan Perpustakaan Negara Malaysia (PNM).  Sebagai sebuah penerbit, Persatuan berusaha membantu menerbitkan hasil karya akademik dan penulisan kreatif ahli-ahli. Di samping itu, persatuan juga menerbitkan prosiding persidangan dan seminar. Terdapat tiga jenis penerbitan iaitu;

  1. Buku akademik
  2. Karya kreatif
  3. Prosiding persidangan/seminar.