Dalam melaksanakan usaha-usaha membangun dan memajukan persuratan Melayu, BUDIMAN MALAYSIA secara kolektif turut menjalinkan kerjasama dengan pelbagai pihak di luar negara seperti:

  1. Faculty of Education, University Fatoni, Thailand.
  2. Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatra Utara, Medan, Indonesia.
  3. Universitas Veteran Bangun Nusantara, Indonesia.
  4. Fakultas Usuluddin dan Adab, Universitas Agama Islam Negeri Maulana Sultan Hasanuddin, Banten, Indonesia.
  5. Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjong Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia.
  6. Program Pascasiswazah, Universitas Agama Islam Sultan Taha Sarifuddin, Jambi, Indonesia.
  7. Institut Agama Islam Negeri Kota Salatiga, Jogjakarta, Indonesia.