Dalam melaksanakan usaha-usaha membangun dan memajukan persuratan Melayu, BUDIMAN MALAYSIA secara kolektif turut menjalinkan kerjasama dengan pelbagai pihak di luar negara seperti:

  1. Faculty of Education, University Fatoni, Thailand.
  2. Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatra Utara, Medan, Indonesia.
  3. Universitas Veteran Bangun Nusantara, Indonesia.
  4. Fakultas Usuluddin dan Adab, Universitas Agama Islam Negeri Maulana Sultan Hasanuddin, Banten, Indonesia.
  5. Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjong Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia.
  6. Program Pascasiswazah, Universitas Agama Islam Sultan Taha Sarifuddin, Jambi, Indonesia.
  7. Institut Agama Islam Negeri Kota Salatiga, Jogjakarta, Indonesia.

MoU dengan Universitas dr.Soebandi, STAI Yamisa dan STIT Labuhanbatu Sumatera

Pada 23 Februari 2024 di Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia

Memorandum Persefahaman (MoU) dengan Universitas Veteran Bangun Nusantara, Indonesia, 2019

Memorandum Persefahaman (MoU) dengan Universitas Islam Negeri Maulana Sultan Hasanuddin, Banten, Indonesia. 2019

Memorandum Persefahaman (MoU) dengan Universitas Islam Negeri Kota Salatiga, Jogjakarta, Indonesia, September 2017