Dalam melaksanakan usaha-usaha membangun dan memajukan persuratan Melayu, BUDIMAN MALAYSIA secara kolektif menjalinkan kerjasama dengan pelbagai pihak dalam negara. Di antara agensi kerajaan dan swasta serta badan bukan kerajaan yang turut membantu adalah:-

 1. Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Pendidikan Sultan Idris.
 2. Perpustakaan Tuanku Bainun,Universiti Pendidikan Sultan Idris.
 3. Institut Peradaban Melayu,Universiti Pendidikan Sultan Idris.
 4. Pusat Ulul Albab, Universiti Pendidikan Sultan Idris.
 5. Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur.
 6. Kerajaan Negeri Pahang.
 7. Kerajaan Negeri Terengganu.
 8. Gabungan Persatuan Penulis Nasional (GAPENA).
 9. Institut Terjemahan Buku Malaysia (ITBM)
 10. Yayasan Karyawan.
 11. Persatuan Sastera dan Budaya Sabah (PSBS).
 12. Majlis Daerah Tanjong Malim, Perak.
 13. Institut Darul Ridzuan, Perak.