Budiman Internasional merujuk kepada penglibatan pihak luar Malaysia yang menjadi koordinator bagi pelbagai kegiatan atas nama Budiman. Sehingga kini terdapat lima orang koordinator Budiman yang terlibat iaitu:

  1. Profesor Dr. M. Husman Lubis, Koordinator Budiman di Medan, Sumatera, Indonesia
  2. Asst. Prof. Mohammad Salebing, Koordinator Budiman di Pattani Thailand
  3. Dr. Yabit Alas, Koordinator Budiman di Bandar Seri Begawan, Brunei.
  4. Djamal Tukiman, Koordinator Budiman Singapura.